Op de infoavond op 2 juni is de clubwerking voor het seizoen 2023 / 2024 voorgesteld.

Bekijk de gebruikte presentatie