Als club bouwen we op de spelers en hun ouders voor het uitvoeren van allerlei praktische taken. Denk daarbij aan het opzetten van de ringen, het klaarzetten van de wedstrijdtafels en natuurlijk het weer opruimen van alles. Voor al deze veelvoorkomende taken zijn werkinstructies gemaakt. Deze helpen je stap voor stap met het uitvoeren van de taken. Vele handen maken licht werk!

Werkinstructies

BBC CROONEN LOMMEL heeft via de Vlaamse Basketballiga VZW een verzekering bij Ethias Verzekeringen. Wanneer je tijdens een training of wedstrijd gekwetst geraakt of een ongeval hebt gehad tijdens je verplaatsing van één of andere BBC CROONEN LOMMEL activiteit ben je steeds verzekerd.

Indien je medische bijstand nodig hebt en je wenst beroep te doen op de Ethias verzekeringspolis, dien je het aangifteformulier ‘Verzekering tegen lichamelijke ongevallen’ in te vullen. Dit formulier kan je vragen aan je ploegverantwoordelijke of trainer of hier zelf downloaden.

Elke sportclub heeft wel eens te maken met ontevredenheid bij trainers, ouders, sporters, bestuurders. Vaak volstaat een goed gesprek om problemen of misverstanden op te lossen en de samenwerking weer op goede rails te krijgen. Af en toe kunnen ontstane spanningen binnen de club niet op dergelijke manier opgelost worden en is het nodig om verdere stappen te nemen.

BBC Croonen Lommel hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BBC Croonen Lommel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

BBC Croonen Lommel vzw is een sportvereniging. Ons eerste doel is om kinderen, jongeren en volwassenen te leren basketten en te kunnen laten basketten.

Via duidelijke informatie en klare afspraken willen we dit op een zo goed mogelijke manier doen lukken.

Sfeerfoto's