Clubinfo

Op deze pagina's kan je allerlei informatie over de club vinden: bestuur en jeugdcomitè, contactinformatie, ploegverantwoordelijken, de trainingsuren, informatie over de sporthal, de activiteitenkalender met foto's van verschillende activiteiten en het intern reglement.